SMS İş Ortağım

Web

Tüm operatörler ve sabit telefon hizmetleri üzerinden marketing yapılabilmesini sağlayan bir platform.

www.smsisortagim.com

Hedef Kitle ve Amaçlar

Platformu tanıtmak, kampanyalar hakkında bilgi vermek, mevcut müşteri kitlesini ve servis sağlayıcılarını artırmak.

Kullanılan Araçlar

Photoshop, Illustator, Html, Css, JavaScript, Bootstrap Framework